Disclaimer

Disclaimer
JP Gevel Dak Bouw (kamer van koophandel 52135470), verleent u hierbij toegang tot www.jp-geveldakbouw.nl (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door JP Gevel Dak bouw en derden zijn aangeleverd. JP Gevel Dak Bouw behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen.

Alle informatie op de website is bedoeld als vrijblijvende informatie.

Beperkte aansprakelijkheid
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van JP Gevel Dak Bouw. Voor eventuele type of vormfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij JP Gevel Dak Bouw, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van JP Gevel Dak Bouw, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij specifieke materialen anders aangegeven is.

Sluiten
Route